Pirštų galais

Banguojančia vaga
Pirštų galais…
Pajust

Smėlynais pėdos
Šiandieną pasitikt rytoj..
Įnešt

Akmuo į saują
Pasistenk save pagaut!..
Iškelt

Lašai lūpų kampuose
Gaivinanti banga
Sugert

Krintanti tamsa
Atmerk akis!
Šalia..

Bundantys rytai
Pirštų galais
Per tavo briaunas.

2018-10-22

Kategorijos: mintys.